เกี่ยวกับเรา

บล็อกเอ็มเคที แหล่งความรู้ จากนักเขียนอิสระ ที่อยากแบ่งปัน อยากเห็นการแบ่งปันที่หลากหลาย สำหรับนัเขียนที่อยากเขียนบทความ อยากแบ่งปันเขียน อยากมีบล็อกของตัวเองติดต่อเราเข้ามา เราพร้อมที่จะแบ่งปันพื้นที่แห่งนี้ให้กับทุกคน