รับการแจ้งเตือนผ่าน LINE Notify

LINE Notify ไม่พลาดทุกการติดต่อ ส่งข้อมูลตรงเข้า ได้ทั้ง LINE ส่วนตัวหรือ LINE Group บริการของไลน์ 

วิธีการขอ LINE token เพื่ออนุญาตให้ส่งข้อมูลเข้าไลน์ได้ 

  1. เข้าที่เว็บไซต์ https://notify-bot.line.me 

2. เมนูมุมบนขวา คลิกปุ่ม เข้าสู่ระบบ หรือ Login

3. กรอก “อีเมล์”(E-mail) และ “รหัสผ่าน”(Password) ไลน์ของเรา 

4. เมื่อล็อกอินสำเร็จ จะมีเมนูชื่อไลน์ของเราปรากฏที่มุมบนขวามือ เลือกที่ หน้าของฉัน หรือ My page

5. เลื่อนลงมาจนเจอคำว่า Generate token คลิกที่ปุ่ม

6. กรอกชื่อที่ต้องการ เช่นชื่อเว็บไซต์ ชื่อสินค้า 

7. คลิกที่ชื่อไลน์ของเรา

8. คลิกที่ปุ่ม “Generate token” หรือ “ปุ่ม ออก Token”

9. จะปรากฏ รหัส token 

10. นำรหัส token ไปใช้งาน

การแจ้งเตือนผ่าน LINE Notify นำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง

  1. กรณีร้านค้ามี sale page เปิดรับการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ สามารถตั้งเตือนได้เมื่อมีการสั่งซื้อ
  2. กรณีมี เว็บไซต์ขายสินค้า เว็บไซต์ e-commerce ก็สามารถนำไปใช้ได้เมื่อมีการสั่งซื้อ

ตัวอย่างการแจ้งเตือนรับออเดอร์สั่งซื้อผ่าน LINE Notify